Data Processing Division HQ

Directory Search

Sr. No. Name Designation Email Id Contact No. Address
11 Shri Supriya Sarkar Deputy Director N/A
 • Tel(O):25771128
 • Mob:9007009311
DPD-HQ, 164 G.L.T. Road, Kolkata-700035
12 Smt. Anila Kumari T. Deputy Director N/A
 • Tel(O):25771128
 • Mob:9953547142
DPD-HQ, 164 G.L.T. Road, Kolkata-700035
13 Dr. Tandrima Chakraborty Deputy Director N/A
 • Tel(O):25771128
 • Mob:8486663565
DPD-HQ, 164 G.L.T. Road, Kolkata-700035
14 Shri Somnath Jana Deputy Director N/A
 • Tel(O):25771128
 • Mob:09433315563
DPD-HQ, 164 G.L.T. Road, Kolkata-700035
15 Smt. Dona Francis Assistant Director dona.francis@gov.in
 • Tel(O):25789066
 • Mob:9497587187
DPD-HQ, 164 G.L.T. Road, Kolkata-700035
16 Shri A.K.Srivastava Assistant Director (OL) arun.sw@gov.in
 • Tel(o) Mob:25100316
 • Mob: 9433878244
DPD-HQ, 164 G.L.T. Road, Kolkata-700035
17 Shri Kousik Dhara Assistant Director kousik.dhara@gov.in
 • Tel(O):25771128
 • Mob:9433566781
DPD-HQ, 164 G.L.T. Road, Kolkata-700035

Pages

Back to Top